Escrow.pl - bezpieczne płatności online

1. Co to jest escrow?

Escrow jest to transakcja powiernicza, której zadaniem jest zabezpieczenie interesów sprzedawcy i kupującego. Bezpieczeństwo stron uzyskuje się dzięki uczestnictwu neutralnego powiernika, który nadzoruje realizację umowy oraz rozstrzyga ewentualne spory. W rozliczeniach stosowany jest często rachunek powierniczy (ang. escrow account) - jest to specjalny rachunek bankowy służący do zabezpieczenia wykonania zobowiązań pieniężnych kontrahentów.

2. Jak przebiega transakcja escrow?

Pierwszym etapem jest dokonanie wspólnego wyboru powiernika ze zwróceniem szczególnej uwagi na jego doświadczenie oraz reputację. Po zawarciu umowy kupujący przekazuje środki na rachunek powierniczy lub w przypadku transakcji rozłożonej w czasie np. związanej z zakupem nieruchomości dokonuje wpłat zgodnie z ustalonym harmonogramem. Powiernik informuje sprzedawcę o zabezpieczeniu środków na rachunku po czym ten wypełnia swoje zobowiązania. Pieniądze są wypłacane sprzedawcy w transzach zgodnie z postępem realizacji umowy lub jednorazowo po potwierdzeniu przez kupującego zgodności towaru z zamówieniem.

3. Kiedy stosować escrow?

Ubezpieczenie transakcji handlowej poprzez escrow stosuje się jeśli:
- złożoność transakcji wyklucza możliwość szybkiej weryfikacji wypełnienia zobowiązań stron (np. zakup nieruchomości),
- realizacja umowy jest rozłożona w czasie (np. budowa domu),
- transakcja odbywa się na odległość (np. zakupy online),
- brak wiedzy o reputacji partnera handlowego (np. aukcje online).

4. Czy escrow zawsze jest bezpieczne?

Escrow jest na tyle bezpieczne na ile precyzyjna i jednoznaczna jest umowa pomiędzy stronami oraz oczywiście na ile rzetelny i uczciwy jest powiernik.

Poważnym problem w przypadku usług escrow typu online jest łatwość przekierowania internauty na podrobioną stronę oszusta. Poniżej prezentujemy Państwu zrzut ekranu firmy o uznanej na rynku amerykańskim reputacji www.escrow.comoraz zrzut ekranu ze strony pułapki www.esccroww.com (świadomie nie podaliśmy tego adresu w formie hiperłącza). Oryginał można odróżnić od podróbki po adresie oraz po symbolu kłódki na dole okna przeglądarki informującej o zastosowaniu kodowania SSL.